Odbiór zużytego sprzętu

1. Sprzedawca zapewnia Klientom indywidualnym nieodpłatne przyjęcie zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
2. Dostarczając Klientom indywidualnym sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych Sprzedawca zapewnia nieodpłatne przyjęcie zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych , o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.